Iedereen vlamt mee tegen kansarmoede!

Dit jaar werkt De Warmste Week rond het centrale thema ‘kansarmoede’. Laat het geen toeval zijn dat we in onze community al wat mensen hebben leren kennen die daarmee in aanvaring kwamen, want 1 op de 8 vlamingen worden nu nog geboren in kansarmoede. Met deze actie wil de Warmste Week, en dus ook wij met de Warmste Streamers, de kansen doen keren.

Wat is kansarmoede?

We spreken van kansarmoede wanneer mensen constant in hun kansen beknot worden om voldoende of eerlijk deel te kunnen nemen aan allerlei maatschappelijke goederen zoals huisvesting, arbeid en onderwijs.

Het Vlaams Agentschap Opgroeien berekent kansarmoede op basis van zes parameters: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, de arbeidssituatie van de ouders, de kwaliteit van de huisvesting, het stimulatieniveau van de kinderen en de gezondheid.

We spreken van een kansarm gezin wanneer gezinnen bij minstens drie van de zes parameters op of onder een ondergrens scoren. Dat is het geval voor 1 op 8 Vlamingen.

Wat is de Warmste Week?

Al het geld dat we inzamelen gaat integraal naar De Warmste Week, de solidariteitsactie van de Vlaamse publieke omroep VRT. Dit jaar bundelen o.a. Eén, MNM, Studio Brussel, Ketnet en VRT NU hun krachten om Vlaanderen warm te maken. 

Geld ingezameld voor de Warmste Week komt terecht in het DWW Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat speciaal is opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema. Zo'n project zou bijvoorbeeld kunnen gaan over jongeren meer kansen geven om deel te nemen aan vrije tijd en hobby’s, over de begeleiding van eenoudergezinnen maar ook over digitale uitsluiting.

Meer informatie op hun website.

ER ZIT 23060 € IN ONZE WARMSTE POT!Doneer nu!